Live calendar


23
MAR

04:45

81ef39df-d8ce-4791-a102-5eb29f1a27c7

Förbundsårsmöte 2019 - Inledning och välkomnande

09.45-12.00
Inledning av förbundsårsmötet 2019. Denna del innehåller:
- Inledning och information från Svensk Friidrott
- Organisationsutredningen
- Inspirationsföreläsning
- Ny verksamhetsinriktning 2021-2026

23 Mar 2019 04:45 - 23 Mar 2019 07:20

OnlineOffline0

23
MAR

10:00

6a7bc197-c2cc-416f-a673-45ec6ba4dd84

Förbundsårsmöte 2019 - Årsmötesförhandlingar lördag

15.00-17.30
Förbundsårsmötet öppnas
- Stipendieutdelningar, Edvin Wide och Ungdomsfonden
- Presentation nya Ungdomsrådet och YALA
- Årsmötesförhandlingar startar
- Valberedningen informerar

23 Mar 2019 10:00 - 23 Mar 2019 13:00

OnlineOffline0

24
MAR

04:00

9af57a69-4af0-4fb8-b927-5251ae886968

Förbundsårsmöte 2019 - Årsmötesförhandlingar söndag

Söndag 09.00-12.45
Årsmötesförhandlingarna återupptas
- Fortsatta årsmötesförhandlingar
- Information om Finnkampen, U20 EM Borås och U23 EM Gävle
- Karlstad hälsar välkommen till SM 2019

24 Mar 2019 04:00 - 24 Mar 2019 08:00

OnlineOffline0