1B Rörlighet fotled

09 Nov 2020 08:50330

Syfte: Öka rörligheten i fotleden i uppåtvinkling
Tänk på: att lägga över tyngden mer på ena benet och att det ska strama runt fotleden, håll kontakt med hela foten mot golvet
Repetitioner: 2-4 set x 6-10 reps öka graden av töjning genom att lägga en vikt på låret
Övningarna kan användas efter genomgången funktionsanalys för kastare där brister i fysik hittats. Fysioterapeuter utbildade i Prestationscentrum Kasts ”Funktionsanalys i kast” sammanställer vilka övningar som rekommenderas.

Read more