1C Rörlighet höftled

09 Nov 2020 08:50670

Syfte: Öka rörligheten i höftleden för att möjliggöra huksittande
Tänk på: att föra tyngdpunkten framåt i olika riktningar med upprätt hållning
Repetitioner: 2-4 set x 6-10 reps
Övningarna kan användas efter genomgången funktionsanalys för kastare där brister i fysik hittats. Fysioterapeuter utbildade i Prestationscentrum Kasts ”Funktionsanalys i kast” sammanställer vilka övningar som rekommenderas.

Read more