2B Rörlighet baksida axel

09 Nov 2020 08:49220

Syfte: Öka rörligheten i inåtrotation av axeln
Tänk på: att ligga på och fixera skulderbladet, hålla om armbågen och föra armen uppåt från golvet
Repetitioner: 2-5 reps x 15-30 sek spänn-slappna av-töj.
Övningarna kan användas efter genomgången funktionsanalys för kastare där brister i fysik hittats. Fysioterapeuter utbildade i Prestationscentrum Kasts ”Funktionsanalys i kast” sammanställer vilka övningar som rekommenderas.

Read more