2D Stabilitet och styrka axlar-skuldror

09 Nov 2020 08:49340

Syfte: Stabilitet och styrka i axlar och skulderled
Tänkt på: att stabilisera skulderbladen och att variera svårighetsgraden med ändrad lutningsvinkel
Repetitioner: 3-4 set x 6-10 reps.
Övningarna kan användas efter genomgången funktionsanalys för kastare där brister i fysik hittats. Fysioterapeuter utbildade i Prestationscentrum Kasts ”Funktionsanalys i kast” sammanställer vilka övningar som rekommenderas.

Read more