4 A Styrka baksida axel

9 nov 2020 09:18270

Syfte: Styrka koncentriskt av baksida axel
Tänk på: att stabilisera skulderbladet, hålla armbågen intill kroppen
Repetitioner: 2-4 set x 8-15 reps.
Övningarna kan användas efter genomgången funktionsanalys för kastare där brister i fysik hittats. Fysioterapeuter utbildade i Prestationscentrum Kasts ”Funktionsanalys i kast” sammanställer vilka övningar som rekommenderas.

Läs mer