4C Styrka baksida axel

09 Nov 2020 09:20210

Syfte: Styrka excentrisk av baksida axel
Tänk på: att hålla 90 graders vinkel i axel och armbåge, hålla ned axel och skuldra mot golvet
Repetitioner: 2-4 set x 5-10 reps.
Övningarna kan användas efter genomgången funktionsanalys för kastare där brister i fysik hittats. Fysioterapeuter utbildade i Prestationscentrum Kasts ”Funktionsanalys i kast” sammanställer vilka övningar som rekommenderas.

Read more