4E Styrka baksida axel och skuldra

09 Nov 2020 09:22340

Syfte: Styrka explosiv baksida axel och skuldra
Tänk på: att starta kastet vid sidan av motsatt ben, släppa bollen i linje med kroppen, använd powerball, kettlebell eller en kastboll
Repetitioner: 2-4 set x 5-10 reps x 1-4kg.
Övningarna kan användas efter genomgången funktionsanalys för kastare där brister i fysik hittats. Fysioterapeuter utbildade i Prestationscentrum Kasts ”Funktionsanalys i kast” sammanställer vilka övningar som rekommenderas.

Les mer