1A Rörlighet fotled

28 Oct 2020 14:38880

Syfte: Öka rörligheten i fotleden i uppåtvinkling av foten
Tänk på: att det ska strama runt fotleden, håll kontakt med hela foten mot underlaget, lägg på extra tyngd via armarna
Repetitioner: 2-4 set x 6-10 reps
Övningarna kan användas efter genomgången funktionsanalys för kastare där brister i fysik hittats. Fysioterapeuter utbildade i Prestationscentrum Kasts ”Funktionsanalys i kast” sammanställer vilka övningar som rekommenderas.

Read more