6B Rörlighet skuldror och bröstrygg samt styrka skuldror

09 Nov 2020 09:27430

Syfte: Öka rörlighet i skuldror och bröstrygg
Tänk på: att trycka bröstet mot väggen och trycka händerna mot golvet, stabilisera bålen
Repetitioner: 2-3 set x 4-8 reps öka svårighetsgrad genom att flytta händerna längre ut från väggen.
Övningarna kan användas efter genomgången funktionsanalys för kastare där brister i fysik hittats. Fysioterapeuter utbildade i Prestationscentrum Kasts ”Funktionsanalys i kast” sammanställer vilka övningar som rekommenderas.

Read more