6C Rörlighet skuldror och bröstrygg

09 Nov 2020 09:28420

Syfte: Rörlighet i skuldror och bröstrygg
Tänk på: att trycka bröstet framåt i blickens riktning och stabilisera bålen
Repetitioner: 2-3 set x 2-5 reps.
Övningarna kan användas efter genomgången funktionsanalys för kastare där brister i fysik hittats. Fysioterapeuter utbildade i Prestationscentrum Kasts ”Funktionsanalys i kast” sammanställer vilka övningar som rekommenderas.

Read more