7C Rörlighet bröstrygg

09 Nov 2020 09:441010

Syfte: Öka rörligheten i rotation av bröstryggen
Tänk på: att vrida med huvudet och blicken i rotationen, bibehåll kontakten mellan låret och väggen
Repetitioner: 2-3 set x 10-20 reps.
Övningarna kan användas efter genomgången funktionsanalys för kastare där brister i fysik hittats. Fysioterapeuter utbildade i Prestationscentrum Kasts ”Funktionsanalys i kast” sammanställer vilka övningar som rekommenderas.

Read more