8A Motorisk kontroll höft med rotation av bål

09 Nov 2020 09:45420

Syfte: Motorisk kontroll med differentiering av stabilisering bäcken och samtidig rotation av bål
Tänk på: att hålla bäckenet i vågrätt position, rotera bålen bara så långt som du kan bibehålla bäckenet i våg, tänk att ”dra in axeln under dig” när du roterar bålen, svanka ej i ländryggen
Repetitioner: 2-3 set x 5-10 reps.
Övningarna kan användas efter genomgången funktionsanalys för kastare där brister i fysik hittats. Fysioterapeuter utbildade i Prestationscentrum Kasts ”Funktionsanalys i kast” sammanställer vilka övningar som rekommenderas.

Read more