8B Motorisk kontroll höft med rotation av bål

09 Nov 2020 09:46590

Syfte: Motorisk kontroll med differentiering av stabilisering bäcken och samtidig rotation av bål
Tänk på: att bäckenet pekar rakt fram hela tiden under rörelsen, stabilisera bålen
Repetitioner: 2-3 set x 5-10 reps x 2-10 kg.
Övningarna kan användas efter genomgången funktionsanalys för kastare där brister i fysik hittats. Fysioterapeuter utbildade i Prestationscentrum Kasts ”Funktionsanalys i kast” sammanställer vilka övningar som rekommenderas.

Read more