14B Motorisk kontroll av knä-fot stabilitet

09 Nov 2020 10:04950

Syfte: Motorisk kontroll av knä och fot stabilitet
Tänk på: att knät skall hela tiden befinna sig i en rak linje rakt ovanför tå nr2 dvs tå bredvid stortån Sätt ej ned foten på det benet som är i rörelse, sträva efter att nå så långt du kan med bibehållen kontroll av knä-fot linje
Repetitioner: 2-4 set x 8 reps öka svårighetsgraden genom att stå på en balanskudde.
Övningarna kan användas efter genomgången funktionsanalys för kastare där brister i fysik hittats. Fysioterapeuter utbildade i Prestationscentrum Kasts ”Funktionsanalys i kast” sammanställer vilka övningar som rekommenderas.

Read more