Ambassadör för Finnkampen: Michel Tornéus

25 Jul 2017 04:582200

Michel Tornéus är en av ambassadörerna för Finnkampen 2017. Detta är Michels Finnkampsfilm. För mer information besök Finnkampen.se

Film av Klas Eriksson, bildmaterial SVT

Read more