Christian Augustsson - Hur stöttar jag mitt barns idrottande på bästa sätt?

18 Dec 2013 14:54180

Detta filmklipp ingår som en del i friidrottens föräldrautbildning.
Läs mer på http://www.friidrott.se/foreningsutveckling/foraldrautb/intro.aspx

Read more