Johan Eriksson om Vasaloppets utveckling med Ultravasan

28 Nov 2016 05:02450

Vasaloppet går från att vara en vinteridrottsarrangör till att också arrangera evenemang på sommaren. Johan Eriksson, utvecklingschef på Vasaloppet, berättar om deras tankar kring Ultravasan och Vasakvartetten.

Read more