Motionsloppen 2017

27 nov 2017 08:41720

En kort film från olika motionslopp året 2017.
Material: SVT, Marathongruppen och FIVE Sweden
Film gjord av Klas Eriksson.

Läs mer