"Park Run passar väldigt bra i ett land som Sverige"

21 Sep 2018 07:40350

Deri Thomas var med och tog Park Run till Sverige, och är nu med och arrangerar löpfenomenet runt om i Norden.

Read more