Regnet hindrade inte Sverige på fötter

27 maj 2019 08:19680

Trots flera skyfall under torsdagen i förra veckan så anordnades det aktiviteter vid Eriksdalsbadet i Stockholm i samband med manifestationen Sverige på fötter.

Läs mer